Ofte stilte spørsmål

Medlemmer

Hvordan oppdaterer jeg poststedsregisteret?

For å oppdatere poststedsregisteret går du til Grunnlagsdata -> Poststed -> fane Importer fra Posten Norge.
Klikk deretter på knappen «Last ned og importer fil fra Posten Norge», og følg anvisningene.

Brygger og båtplasser

Hvordan bør jeg nummerere båtplassene i båthavnen?

Tenk nøye igjennom hvordan du ønsker å nummerere båtplassene dine. Båtplassnummer er et mye brukt felt i Info Marina. Feltet er alfanumerisk, dvs at det kan benyttes bokstaver og tall, og bruken må derfor tas hensyn til, for at du skal kunne sortere og foreta utvalg i rapportene dine. Båtplass 0102 kan for eksempel bety brygge 1, båtplass 2, og 1014 kan for eksempel bety brygge 10 båtplass 14. Det som er viktig er at alle båtplassnumre har likt antall tegn.

Økonomi og regnskap

Hvordan ta i bruk KID på fakturaer for å få automatisk registrering av innbetalinger?

Mange kunder velger å benytte seg av OCR innbetalinger for å få registrert innbetalinger automatisk i kundereskontroen. På denne måten sparer man mye tid på å slippe manuell registrering av innbetalinger.

For å kunne ta i bruk KID på fakturaene, må dere inngå avtale med Nets via deres lokale bank. Når dere henvender dere til banken vil dere få et søknadsskjema som skal fylles ut.
Nedenfor vil dere finne informasjon som skal registreres i søknadsskjemaet.

Definisjon av KID er som følger:

  • Total lengde for KID er 15 siffer, inklusive kontrollsiffer
  • Det er modulus 11 som benyttes for å kalkulere kontrollsiffer

KID, 15 siffer, Består av følgende informasjon:

  • KundeId 6 siffer
  • Fakturanummer 8 siffer
  • Kontrollsiffer 1 siffer