JMData har siden 1988 utviklet datasystemer for flere forskjellige medlemsorganisasjoner.

Vi har hatt et særlig fokus på utvikling av gode administrative løsninger for båtforeninger og båthavner.

Over 30 års erfaring, og en god kjennskap til disse medlemsorganisasjonene, har gitt oss mulighet til å utvikle et av markedets mest komplette medlemssystem for båtforeninger og båthavner.