Hvordan ta i bruk KID på fakturaer for å få automatisk registrering av innbetalinger?

Mange kunder velger å benytte seg av OCR innbetalinger for å få registrert innbetalinger automatisk i kundereskontroen. På denne måten sparer man mye tid på å slippe manuell registrering av innbetalinger.

For å kunne ta i bruk KID på fakturaene, må dere inngå avtale med Nets via deres lokale bank. Når dere henvender dere til banken vil dere få et søknadsskjema som skal fylles ut.
Nedenfor vil dere finne informasjon som skal registreres i søknadsskjemaet.

Definisjon av KID er som følger:

  • Total lengde for KID er 15 siffer, inklusive kontrollsiffer
  • Det er modulus 11 som benyttes for å kalkulere kontrollsiffer

KID, 15 siffer, Består av følgende informasjon:

  • KundeId 6 siffer
  • Fakturanummer 8 siffer
  • Kontrollsiffer 1 siffer