Aksept av Info Marina lisensavtale

Lisensavtale Info Marina 4 Brukerprogram
Les denne avtalen nøye før du bestiller programmet fra Internett og tar Info Marina brukerprogram i bruk. Ved å bestille og laste ned Info Marina brukerprogram viser du at du forstår og aksepterer lisensavtalen og vil innrette deg etter den. Hvis du ikke aksepterer lisensavtalen bes du la være å bestille og laste ned Info Marina bruker program.
Info Marina er JMData’s eiendom og er bl.a. beskyttet i henhold til opphavsrettsloven og kopirettigheter. JMData har eiendomsretten til både varemerke og eiendomsretten til Info Marina bruker program.

Lisensiering
Info Marina brukerprogram eies av JMData og lisensieres ut til deg fritt som kunde etter kjøp av programmet. I denne forbindelse er det meget viktig at du leser dokumenter som omhandler denne Info Marina Lisensavtalen.

Bruksrett
Når du har kjøpt og betalt programmet og har fått tilsendt lisenskode, har du bruksretten til programmet slik det er i denne avtale. Du kan ikke kopiere, endre, leie ut, selge eller på annen måte overføre Info Marina brukerprogram eller deler av dette på annen måte enn det som er nevnt i denne lisens.
Du kan bruke programmet på EN enkel PC eller som hovedprogram i et lokalt nettverk sammen med det lovlige antall brukerlisenser som er anskaffet. Du kan flytte det til og bruke det på en annen PC, men du har under ingen omstendigheter lov til å bruke det i mer enn EN PC av gangen, eller som hovedprogram i ett nettverk i uten å ha anskaffet korrekt antall lisenser.

Garanti og ansvar fra JMData
Under ingen omstendigheter vil John Myren, JMData kunne stilles til ansvar for skader, inklusive tap av fortjeneste, tapt arbeidstid, avbrudd av forretning, tapte midler, tap av data eller andre følgeskader som måtte oppstå direkte eller indirekte på grunn av mangler eller feil i Info Marina brukerprogram.

Brudd på lisensbestemmelsene
Bruk av Info Marina brukerprogram i andre situasjoner enn det programmet er lisensiert for utgjør brudd på lisensbestemmelsene og lov om opphavsrett til åndsverk. Slik ulovlig bruk vil kunne medføre rettslige forføyninger og erstatningsansvar.
Hvis enkeltstående deler av denne avtale dømmes ugyldig skal fortsatt resten av avtalen stå ved kraft.